KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK

Felhívjuk bérlőink figyelmét, hogy a telefonon,online vagy szóbeli foglalásokat csak tájékoztató jellegűnek vesszük mind addig amíg a bérleti díj vagy kaució egy részével nem erősítik meg a bérlési szándékot!

Magánszemély esetén:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Jogosítvány
 • Kaució
 • Telefonos elérhetőség ami a bérlőnél csörög
 • A vontató gépkocsi érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkezzen!

 

Cég esetén:

 • Cégkivonat
 • Aláírási címpéldány  

Átvevő személytől:

 • Személyi igazolvány 
 • Lakcímkártya 
 • Jogosítvány
 • Kaució
 • Telefonos elérhetőség ami a bérlőnél csörög
 • A vontató gépkocsi érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkezzen!

Útdíj köteles utak használata:

Amennyiben a bérlő D1 kategóriájú autóval vontatja az utánfutót, úgy nem szükséges az utánfutóra külön autópálya matricát vásárolnia, elegendő ha a vontató autó rendelkezik érvényes matricával
Amennyiben a bérlő D2 kategóriájú járművel vontatja az utánfutót, úgy külön kiegészítő matrica szükséges az utánfutóra is az autópálya használatához. 10 napos “U matrica” ára: 2.975 Ft, mely a legtöbb benzinkúton és online is megvásárolható
D1 kategória: Személygépkocsi, melynél a szállítható személyek száma maximum 7 fő
D2 kategória: Tehergépkocsi, és minden olyan jármű, melynél a szállítható személyek száma 7 főnél több.

Amennyiben a Bérlő az utánfutót útdíj köteles utakon kívánja használni és D2 kategóriájú járművel vontatja, úgy a Bérlőnek saját költségén szükséges a matrica megvételéről gondoskodnia!

Külföldi bérlés utánfutó és trailer

Amennyiben a külföldre viszik az utánfutót, azt előre szükséges jelezni, ebben az esetben csak külön megállapodás szerint vihető ki a bérelt utánfutó Magyarország területéről.

Káresemény:

Használat közben előfordulhat más által vagy saját hibából keletkező káresemény Ilyenkor a lehetőségekhez képest kérjük, a járműről és a környezetről készítsen fotókat és értesítsen minket! Semmi esetre se kezdje meg a javítást, mentést, amíg velünk nem egyeztetett, mert az ebből fakadó költség minden esetben a bérlőt terheli!

A bérelt eszközök használata közben keletkezett károkért a Bérlő felel, így a kölcsönzéskor fizetett kaució összegén felül is köteles a teljes kárt megtéríteni! A nem körültekintő közlekedés vagy nem megfelelő használat során bekövetkezett károkozásnál a Bérlőt tovább terheli a javítás ideje alatt kieső bérleti díjak összege is! Bérbe adó a helyreállítás költségét a javítási számlával bizonyítani köteles. A javítások csak szakszervizben végezhetőek el!

Amennyiben a bérelt járművön a működés során hibát/ rendellenességet/sérülést tapasztal, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket! A járművekben a bérleti idő alatt bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege bérbe adónál marad.

A bérelt eszközök forgalmi engedélyét a bérlő köteles magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő a jármű esetleges ellopása/eltűnése esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni!

Felhívjuk a bérlő figyelmét, hogy az eszközök bérlési ideje alatt teljes anyagi, erkölcsi és jogi felelősséggel tartozik, az elmulasztott parkolási bírságokat, gyorshajtás, egyéb, a bérlés ideje alatt a bérlő által keletkezett büntetéseket köteles utólag is megfizetni, valamint tudomásul veszi és aláírásával hozzájárul személyi okmányai másolására, illetve a hivatalos szervek (rendőrség, bíróság, parkolási társaság) megkeresése esetén azok átadására!

Bérlő elfogadja, hogy a bérelt járműről átadás-átvételkor fénykép is készülhet.

A bérbe adó a bérléssel kapcsolatos vitás estek rendezésére a győri járásbíróság illetékességét köti ki.

Koszos utánfutó:
Utánfutóink tiszta állapotban kerülnek átadásra, kérjük igy is hozzák vissza
A koszosan visszahozott utánfutók takarítási költsége 1.000 Ft, mely a kaucióból kerül levonásra

Pin It on Pinterest

Share This